Jižní Čechy

Vodní nádrž Římov

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Vodní nádrž Římov

Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a široké okolí. Z důvodů zajištění kvality vody je snahou udržovat v nádrži co nejvyšší množství vody. Nádrž má relativně malý objem. Hráz je sypaná kamenitá s jádrem ze sprašových hlín. Vzhledem k těmto faktům je retenční schopnost nádrže značně omezená. Při povodních je prioritou odvést vodu přes výpustní zařízení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost přehradního tělesa. Z těchto důvodů se vodní nádrž Římov nikdy nemohla a ani nebude významným způsobem podílet na omezení povodní na řece Malši.

Římov je vodní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Do užívání byla předána v roce 1977. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Zatopená plocha zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.