Jižní Čechy

Sluneční svit

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Sluneční svit

Sluneční záření představuje drtivou většinu energie která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, označuje se tento zdroj energie jako obnovitelný. To ovšem neznamená, že se jedná o zdroj bezemisní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.