Jižní Čechy

Proso

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Proso

Proso je jednou z nejdéle pěstovaných kulturních plodin. V minulosti bylo pěstování prosa hojně rozšířeno po celé Evropě, ovšem s nástupem výnosnějších plodin bylo postupně jeho pěstování omezeno. V ČR se proso řadí mezi minoritní plodiny. Neustálá poptávka po „zdravých“ potravinách, ale i rozšiřování spektra pěstovaných plodin, vedlo k vytvoření metodiky, která doporučuje proso pro pěstování a to jak v konvenčním, tak v ekologickém systému hospodaření. V této metodice jsou doporučovány pěstební podmínky, agrotechnika i zpracování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.