Jižní Čechy

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky

Stanislav Kaska

První máj

První máj je v západní kultuře jarní svátek zamilovaných slavený 1. května. Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna oslavami Svátku práce nazývaného též První máj. První máj také úzce souvisí se slavnosti konanými v jeho předvečer jako je české Pálení čarodějnic.

Minipivovar Kněžínek

Kromě svého prvenství, co se týče data vzniku, má první českobudějovický minipivovar Kněžínek ještě mnoho dalších předností. Je vyjímečný především svou komplexností. Pivovar je začleněn do komplexu RKC Nové Dvory, díky čemuž je možné nejen přijít ochutnat a odnést si s sebou místní pivo, ale také využít dalších služeb.

Rozhledna Slabošovka

Telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou Slabošovka (35 m, 624 m n. m.) byl postaven roce 2002. Rozhledna měla původně stát na nejvyšším vrchu Slepičích hor Kohout, stavba tam však nebyla povolena. Vlastníkem společnost T-mobile. Vyhlídková plošina je ve výšce 24 m.

Římov

Římov je vodní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Do užívání byla předána v roce 1977. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Zatopená plocha zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín.

Novohaklovský rybník

Novohaklovský rybník (Haklák) se nachází západním směrem od Českých Budějovic. Novohaklovský rybník díky výhodné poloze vůči jižním směrům větru hojně využíván pro vodní sporty (windsurfing). Rybník navíc není chovný a vypouští se jednou za dva roky.

Rozhledna Haniperk

Dne 28.10.2019 byla na Svobodné hoře slavnostně otevřena 24,5 m vysoká rozhledna. Vyhlídková plošina je ve výšce 21 m. Investorem bylo Město Vodňany, které získalo finanční podporu z Programu rozvoje venkova. Rozhledna se nazývá Haniperk, jméno vzešlo z veřejné ankety.

Hrad Pořešín

Pořešín je zřícenina hradu asi čtyři kilometry severně od Kaplice v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji. Nachází se jihovýchodně od stejnojmenné vesnice na skalním ostrohu nad levým břehem Malše v nadmořské výšce 525 m. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad Helfenburk

Po dohodě s kastelánem a při dodržení určených pravidel lze přenocovat přímo na hradním nádvoří pod vlastním přístřeškem či pod širákem.

Zámek Kratochvíle

Slovo kratochvíle evokovalo ve staré češtině příjemně strávený čas zábavy, bezstarostnosti a odpočinku. Nebylo tedy divu, že když Vilém z Rožmberka žádal v roce 1581 císaře Rudolfa II. o udělení oficiálního statusu tvrze (menšího panského sídla) pro svůj nový lovecký zámek s rozsáhlou oborou u města Netolic, rozhodl se jej nazvat Kratochvílí.