Jižní Čechy

Nad mraky

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Nad mraky

Nízká oblačnost se tvoří zejména v chladné polovině roku, což souvisí s menším příkonem slunečního záření v této době. Někdy se vytvoří zvednutím mlhy, tedy tehdy, když se mlha, která se vytvořila v noci či brzy ráno, vlivem slabého zahřátí povrchu během dne u země rozptýlí, ale ve výšce zůstane, což se nám na povrchu jeví jako zataženo nízkou oblačností. Dalším faktorem, který může vést ke vzniku nízké oblačnosti, je inverze teploty – způsobená například při přílivu teplého vzduchu ve vyšších hladinách. Na dolní hranici této inverze se pak hromadí vodní pára a za vhodných podmínek zde vznikne nízká oblačnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *