Jižní Čechy

Most Bechyně

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Most Bechyně

Bechyňský most Duha je unikátní železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz. Železniční kolej je umístěna ve východním okraji vozovky. Po dobu průjezdu vlaku je zastavena silniční doprava směrem od Týna nad Vltavou do Bechyně přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závory, jako by šlo o železniční přejezd, opačný směr silniční dopravy není průjezdem vlaku dotčen. Roku 2014 byl most prohlášen národní kulturní památkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.