Jižní Čechy

Křtěnov

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Křtěnov

Velkou cenu v tomto kostele mají gotické fresky v presbytáři s námětem svatomartinské legendy, s postavami Panny Marie ochranitelky, sv. Kateřiny, sv. Maří Magdaleny a Krista nad hrobem. Tyto malby ze 14. či 15. stol. byly odkryty a konzervovány při rekonstrukci kostela nákladem elektrárenské společnosti ČEZ, která vlastní a provozuje těsně sousedící jadernou elektrárnu Temelín. Jihozápadně od kostela sv. Prokopa stojící hranolová třípatrová barokně přestavěná zvonice se dvěma zvony z let 1502 a 1521, a kostel sám je obklopen hřbitovem obehnaným zdí s barokní vstupní branou. V současnosti je nejvýznamnější stavbou ponechanou z někdejší obce Křtěnov právě tento kostel, ale i u něj bylo původně počítáno s demolicí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.